داستان یک پیشرفت؛ با سلام ساختمان پله‌های ترقی رو به سرعت طی کنید

داستان یک پیشرفت؛ با سلام ساختمان پله‌های ترقی رو به سرعت طی کنید

نکته: این مطلب براساس یک داستان واقعی نگارش شده است. خودش میگوید دوران کاری را باید به دو قسمت تقسیم کرد: زمانی که وارد سلام ساختمان نشده بود و دوران فعالیت در سلام ساختمان. آن هم با کلی تفاوت. تفاوتی از زمین تا آسمان. خلاصه اینکه ورود به سلام ساختمان تبدیل به نقطه عطفی در […]

بیشتر بخوانید

پیشنهاد میشه حتما بخونید

پیشنهاد میشه حتما بخونید

آخرین مطالب

آخرین مطالب