براساس قیمت:
بر اساس رنگ:
سبک کابینت
جنس کابینت
متراژ کابینت

نمایش 1 - 24 کالا از 27

 • کابینت آماده ترکیب هایگلاس و ام دی اف، 3 متری کد PD–3
  استخوانی طرح تاروپودی کد kh-12استخوانی طرح درشت چوب کد kh-11استخوانی طرح ظریف چوب کد kh-10 + 3
  کابینت آماده ترکیب هایگلاس و ام دی اف، 3 متری کد PD–3 ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  طرح کابینت

 • کابینت آماده ترکیب هایگلاس و ام دی اف، 4 متری کد PD–4
  استخوانی طرح تاروپودی کد kh-12استخوانی طرح درشت چوب کد kh-11استخوانی طرح ظریف چوب کد kh-10 + 3
  کابینت آماده ترکیب هایگلاس و ام دی اف، 4 متری کد PD–4 ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  طرح کابینت

 • کابینت آماده ترکیب هایگلاس و ام دی اف، 5 متری کد PD–5
  استخوانی طرح تاروپودی کد kh-12استخوانی طرح درشت چوب کد kh-11استخوانی طرح ظریف چوب کد kh-10 + 3
  کابینت آماده ترکیب هایگلاس و ام دی اف، 5 متری کد PD–5 ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  طرح کابینت

 • کابینت آماده ممبران کلاسیک، 3 متری کد PH–3
  استخوانی سی ان سی شده kh-22استخوانی سی ان سی شده کد kh-23استخوانی سی ان سی شده کد kh-25 + 15
  کابینت آماده ممبران کلاسیک، 3 متری کد PH–3 ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
  طرح کابینت

 • کابینت آماده ممبران کلاسیک، 3 متری کد PI–3
  سفید لانه زنبوری کد N-1سی ان سی شده کد N-10سی ان سی شده کد N-12 + 13
  کابینت آماده ممبران کلاسیک، 3 متری کد PI–3 ۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  طرح کابینت

 • کابینت آماده ممبران کلاسیک، 3 متری کد PM–3
  کابینت آماده ممبران کلاسیک، 3 متری کد PM–3 ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  -۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • کابینت آماده ممبران کلاسیک، 3 متری کد PN–3
  کابینت آماده ممبران کلاسیک، 3 متری کد PN–3 ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  -۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • کابینت آماده ممبران کلاسیک، 4 متری کد PH–4
  استخوانی سی ان سی شده kh-22استخوانی سی ان سی شده کد kh-23استخوانی سی ان سی شده کد kh-25 + 15
  کابینت آماده ممبران کلاسیک، 4 متری کد PH–4 ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  طرح کابینت

 • کابینت آماده ممبران کلاسیک، 4 متری کد PI–4
  سفید لانه زنبوری کد N-1سی ان سی شده کد N-10سی ان سی شده کد N-12 + 13
  کابینت آماده ممبران کلاسیک، 4 متری کد PI–4 ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  طرح کابینت

 • کابینت آماده ممبران کلاسیک، 4 متری کد PM–4
  کابینت آماده ممبران کلاسیک، 4 متری کد PM–4 ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  -۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • کابینت آماده ممبران کلاسیک، 4 متری کد PN–4
  کابینت آماده ممبران کلاسیک، 4 متری کد PN–4 ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  -۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • کابینت آماده ممبران کلاسیک، 5 متری کد PH–5
  استخوانی سی ان سی شده kh-22استخوانی سی ان سی شده کد kh-23استخوانی سی ان سی شده کد kh-25 + 15
  کابینت آماده ممبران کلاسیک، 5 متری کد PH–5 ۲۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  طرح کابینت

 • کابینت آماده ممبران کلاسیک، 5 متری کد PI–5
  سفید لانه زنبوری کد N-1سی ان سی شده کد N-10سی ان سی شده کد N-12 + 13
  کابینت آماده ممبران کلاسیک، 5 متری کد PI–5 ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  طرح کابینت

 • کابینت آماده ممبران کلاسیک، 5 متری کد PM–5
  کابینت آماده ممبران کلاسیک، 5 متری کد PM–5 ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  -۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • کابینت آماده ممبران کلاسیک، 5 متری کد PN–5
  کابینت آماده ممبران کلاسیک، 5 متری کد PN–5 ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  -۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • کابینت آماده ممبران نئوکلاسیک، 3 متری کد PB–3
  آبی ساده کد kh-7زرد ساده kh-3سبز ساده کد kh-8 + 5
  کابینت آماده ممبران نئوکلاسیک، 3 متری کد PB–3 ۱۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  طرح کابینت

 • کابینت آماده ممبران نئوکلاسیک، 3 متری کد PF–3
  استخوانی سی ان سی شده کد kh-23استخوانی طرح چوب با پتینه نقره ای kh-28استخوانی طرح چوب درشت کد kh-20 + 5
  کابینت آماده ممبران نئوکلاسیک، 3 متری کد PF–3 ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
  طرح کابینت

 • کابینت آماده ممبران نئوکلاسیک، 3 متری کد PG–3
  آبی ساده کد kh-7زرد ساده kh-3سبز ساده کد kh-8 + 5
  کابینت آماده ممبران نئوکلاسیک، 3 متری کد PG–3 ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان