مدل کابینت ممبران (وکیوم)

نمایش 1–12 از 33 نتایج

کابینت ممبران کرم با طراحی آشپزخانه کلاسیک با منبت طلایی

کابینت ممبران سفید با صفحه کابینت سنگ کورین مشکی با اپن جزیره ترکیب چوب و شیشه که به زیبایی طراحی شده است.

طرح های سی ان سی زیبایی روی درب کابینت و تمام قسمت های آشپزخانه اجرا شده و منبت رنگ قهوه ای بالای گاز قسمت هود طراحی شده است.

دستگیره کابینت از نوع منحنی دو پیچ انتخاب شده است.


کابینت ممبران سفید با صفحه کابینت سنگ کورین مشکی

کابینت ممبران سفید با صفحه کابینت سنگ کورین مشکی با اپن جزیره ترکیب چوب و شیشه که به زیبایی طراحی شده است.

طرح های سی ان سی زیبایی روی درب کابینت و تمام قسمت های آشپزخانه اجرا شده و منبت رنگ قهوه ای بالای گاز قسمت هود طراحی شده است.

دستگیره کابینت از نوع منحنی دو پیچ انتخاب شده است.


کابینت ممبران رنگ سفید دکوراسیون آشپزخانه با اپن کلاسیک

کابینت ممبران رنگ سفید دکوراسیون آشپزخانه با اپن کلاسیک که با منبت های طلایی تزیین شده است.
طرحی ساده و کلاسیک مناسب آشپزخانه ایرانی است که  دستگیره کابینت از نوع منحنی دو پیچ انتخاب شده.
گاز رومیزی و آبچکان آشپزخانه روی کابینت قرار گرفته.


کابینت ممبران رنگ سفید دکوراسیون کابینت آشپزخانه کلاسیک با صفحه کابینت سنگ طبیعی

کابینت ممبران رنگ سفید دکوراسیون کابینت آشپزخانه کلاسیک با صفحه کابینت سنگ طبیعی رنگ کرم طراحی شده است.

طرح های سی ان سی بسیار زیبایی روی درب های کابینت و منبت های قهوه ای بالای گاز و حاشیه ستون های آشپزخانه کار شده است.


کابینت وکیوم رنگ قهوه ای با منبت های طلایی و صفحه کابینت سنگ کورین سفید

کابینت وکیوم رنگ قهوه ای با منبت های طلایی با صفحه کابینت سنگ کورین سفید مناسب فضاهای بزرگ طراحی شده است. طرح سی ان سی زیبایی روی دکورها و درب های کابینت اجرا شده است. دستگیره درب کابینت خطی رنگ طلایی انتخاب شده. آبچکان و گاز رومیزی بالای کابینت کار شده است.


کابینت ممبران کرم با منبت های قهوه ای مدل آشپزخانه کلاسیک زیبا

کابینت ممبران کرم با منبت های قهوه ای مدل آشپزخانه کلاسیک زیبا که در این طرح سی ان سی زیبایی روی دربهای کابینت و ستون ها اجرا شده است. منبت قهوه ای رنگ روی ستون ها و بالای گاز اجرا شده که زیبایی آشپزخانه را بیشتر کرده است.


کابینت ممبران سفید با منبت های طلایی و طرح های زیبای سی ان سی

کابینت ممبران سفید با منبت های طلایی و طرح های زیبای سی ان سی برای آشپزخانه بزرگ طراحی شده است.
گاز و سینک ظرفشویی روی کابینت قرار گرفته است. هود زیر تاج طراحی شده روی گاز مخفی شده است. گوشه های کابینت های استفاده شده برای فر ماشین ظرفشویی و ماشین لباسشویی از منبت طلایی استفاده شده است.


کابینت ممبران سفید با منبت قهوه ای صفحه کابینت سنگ طبیعی کرم

کابینت ممبران سفید با منبت قهوه ای صفحه کابینت سنگ طبیعی کرم که منبت ها بالای گاز و کنار گاز اجرا شده است. طرح های سی ان سی زیبایی روی دربهای کابینت و زیر کابینت ها کار شده است. کابینت کلاسیک از ترکیب چوب و شیشه را در این طراحی مشاهده میکنید.دستگیره درب کابینت از نوع دو پیچ انتخاب شده است.


کابینت وکیوم سفید مدل آشپزخانه کلاسیک با اپن جزیره

کابینت وکیوم سفید مدل آشپزخانه کلاسیک با اپن جزیره که از ترکیب چوب و شیشه استفاده شده است. طرح سی ان سی و منبت زیبایی روی اپن و بالای جایگاه یخچال قرار گرفته است.  صفحه کابینت و اپن از سنگ سفید کورین استفاده شده. دستگیره درب کابینت از نوع دو پیچ استفاده شده.


کابینت ممبران سفید با منبت طلایی صفحه کابینت سنگ طبیعی مشکی

کابینت ممبران سفید با منبت طلایی صفحه کابینت سنگ طبیعی مشکی و ترکیب رنگ طلایی مشکی روی دستگیره کابینت که زیبایی خاصی به آشپزخانه داده است. دستگیره کابینت به صورت دو پیچ انتخاب شده. صفحه کابینت روی اپن و کابینت از سنگ طبیعی استفاده شده.


کابینت ممبران کرم با سی ان سی بسیار زیبا روی درب ها

کابینت ممبران کرم با سی ان سی بسیار زیبا روی درب ها و منبت قسمت هایی مثل گاز و یخچال کار شده. دستگیره درب کابینت به صورت دو پیچ استفاده شده. صفحه کابینت روی کابینت ها از سنگ کورین سفید کار شده. گاز رومیزی و آبچکان روی کابینت قرار گرفته.


کابینت ممبران سفید با دستگیره طلایی با دکوراسیون آشپزخانه کلاسیک

کابینت ممبران سفید با دستگیره طلایی با دکوراسیون آشپزخانه کلاسیک طراحی و اجرا شده است. صفحه کابینت ساده و دست ساز کار شده گاز و آبچکان روی کابینت قرار گرفته اند. اپن آشپزخانه جزیره انتخاب شده است.