قیمت صفحه کابینت

0
0

آیا قیمت کابینت بدون صفحه حساب مشود یا با صفحه؟

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
0
0

اگر از صفحه معمولی (شرکتی) یا صفحه PVC پنج سانتی استفاده کنید، قیمت کابینت با صفحه حساب می شود، ولی اگر از صفحات دیگر مثل صفحه کورین استفاده کنید، باید قیمت صفحه رو جداگانه بپردازید.

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
نام*
ایمیل*