سلام ساختمان

چسب هبلکس فومی (اسپری stonefix زتکس)

{[{ PS.getPriceRange('IRT') | persianDigit }]}

چسب هبلکس فومی ( zettex )  یک ملات صنعتی کاربردی در ساختمان می باشد که  سرعت اجرای بالایی دارد چسبندگی این اسپری فوم ملات بسیار بالا بوده و انعطاف پذیر می باشد . این ملات اسپری شونده جایگزین خوبی برای چسب هبلکس های دیگر می باشد

ثبت قیمت

فروشندگان

چسب هبلکس فومی ( zettex )  یک ملات صنعتی کاربردی در ساختمان می باشد که  سرعت اجرای بالایی دارد چسبندگی این اسپری فوم ملات بسیار بالا بوده و انعطاف پذیر می باشد . این ملات اسپری شونده جایگزین خوبی برای چسب هبلکس های دیگر می باشد

این چسب هبلکس فومی سرعت  اجرای بالایی و حمل نقل راحت تر و ارزان تر دارد نسبت با ملات سایر چسب هبلکس ها . ای محصول در دمای سرد نیز قابلیت اجرا دارد و به اب نیازی ندارد و همچنین نیاز به نیروی انسانی و هزینهایش کم میشود. انعطاف پذیری این محصول باعث شده که جلوی ترک های هبلکس که در نشست و تغییر حجم های بعد از اجرا به وجود می آید گرفته شود و پرت مصالح نداشته باشیم.

عایق حرارت می باشد
انعطاف پذیری می باشد
معادل هر اسپری 2 تن ملات سنتی
زمان آماده شدن 30ثانیه
زمان سفت شدن 2 ساعت
نیاز به آب ندارد
هیچ نقد بررسی وجود ندارد