مدل کابینت چوبی (روکش)

نمایش 1–12 از 73 نتایج

کابینت چوبی سفید – مدل اپن آشپزخانه طرح جزیره با صفحه سنگ کورین

کابینت چوبی روکش چوب رنگ سفید ، کابینت چوبی سفید ، کابینت چوبی آشپزخانه طرح اپن جزیره که سنگ استفاده شده روی اپن و روی کابینت ها سنگ کورین سفید با رده های طوسی است. طرح اجرا شده کلاسیک است و تعداد کابینتها زیاد است و آشپزخانه ای جادار است.

امتیاز 5.00 از 5

کابینت چوبی (روکش چوب) رنگ سفید اپن آشپزخانه جزیره با سنگ طبیعی

کابینت چوبی (روکش چوب) رنگ سفید اپن آشپزخانه جزیره کابینت چوبی سفید ترکیب با شیشه دستگیره درب کابینت از نوع تک پیچ و دو پیچ کار شده است. اپن جزیره بزرگ و چسبیده به آن میز آشپزخانه قرار گرفته است

امتیاز 5.00 از 5

مدل کابینت چوبی (روکش چوب) رنگ گردویی

مدل کابینت چوبی (روکش چوب) رنگ گردویی  با قیمت حدودی 1100000 تا 1500000 تومان مشاهده ده ها مدل جدید کابینت چوبی (روکش چوب)


مدل کابینت چوبی (روکش چوب) رنگ سفید

مدل کابینت چوبی (روکش چوب) رنگ سفید  با قیمت حدودی 1100000 تا 1500000 تومان مشاهده ده ها مدل جدید کابینت چوبی (روکش چوب)


مدل کابینت چوبی (روکش چوب) رنگ گردویی

مدل کابینت چوبی (روکش چوب) رنگ گردویی  با قیمت حدودی 1100000 تا 1500000 تومان مشاهده ده ها مدل جدید کابینت چوبی (روکش چوب)


مدل کابینت چوبی (روکش چوب) رنگ سفید – طوسی

مدل کابینت چوبی (روکش چوب) رنگ سفید – طوسی  با قیمت حدودی 1100000 تا 1500000 تومان مشاهده ده ها مدل جدید کابینت چوبی (روکش چوب)


مدل کابینت چوبی (روکش چوب) رنگ خاکستری – مشکی

مدل کابینت چوبی (روکش چوب) رنگ خاکستری-مشکی  با قیمت حدودی 1100000 تا 1500000 تومان مشاهده ده ها مدل جدید کابینت چوبی (روکش چوب)


مدل کابینت چوبی (روکش چوب) رنگ گردویی

مدل کابینت چوبی (روکش چوب) رنگ گردویی  با قیمت حدودی 1100000 تا 1500000 تومان مشاهده ده ها مدل جدید کابینت چوبی (روکش چوب)


مدل کابینت چوبی (روکش چوب) رنگ گردویی

مدل کابینت چوبی (روکش چوب) رنگ گردویی  با قیمت حدودی 1100000 تا 1500000 تومان مشاهده ده ها مدل جدید کابینت چوبی (روکش چوب)


مدل کابینت چوبی (روکش چوب) رنگ گردویی

مدل کابینت چوبی (روکش چوب) رنگ گردویی  با قیمت حدودی 1100000 تا 1500000 تومان مشاهده ده ها مدل جدید کابینت چوبی (روکش چوب)


مدل کابینت چوبی (روکش چوب) رنگ سفید – خاکستری

مدل کابینت چوبی (روکش چوب) رنگ سفید – خاکستری  با قیمت حدودی 1100000 تا 1500000 تومان مشاهده ده ها مدل جدید کابینت چوبی (روکش چوب)


مدل کابینت چوبی (روکش چوب) رنگ سفید

مدل کابینت چوبی (روکش چوب) رنگ سفید  با قیمت حدودی 1100000 تا 1500000 تومان مشاهده ده ها مدل جدید کابینت چوبی (روکش چوب)