درباره کابینت ساز

نام استادکار: پیام تقدیری

آدرس کارگاه: تهران، ، افسریه، پانزده متری سوم

ارتباط با این کابینت ساز

نمونه کارها

اطلاعات تکمیلی

  • 17 سال سابقه کاری
  • سه نفر مستقیم و هفت نفر داخل کارگاه همکار دارند.

0 comments

نظر خود را در مورد این مطلب بنویسید