درباره کابینت ساز

نام استادکار: وحید قهرمانی

آدرس کارگاه: بلوار دهکده المپیک، خیابان ساحل

ارتباط با این کابینت ساز

نمونه کارها

اطلاعات تکمیلی

  • 15 سال سابقه کار
  • تعداد پرسنل همکار ده نفر الی پانزده نفر
  • در تهران و کرج کار انجام می دهند.

0 comments

نظر خود را در مورد این مطلب بنویسید