درباره کابینت ساز

نام استادکار: میثم شریف

آدرس کارگاه: خ معیری خ. بخشایش ک آریا پ ۱۳

ارتباط با این کابینت ساز

نمونه کارها

اطلاعات تکمیلی

  • تهران تمام مناطق ترجیحا مرکز و شمال تهران
  • ۱ استاد کار
  • از سال ۸۴ داخل ساختمان کار می کنم ولی کابینت حدود ۸ ساله کار کنیم نه به صورت متوالی بیشتر زمان صرف Mdf شده

0 comments

نظر خود را در مورد این مطلب بنویسید