درباره کابینت ساز

نام استادکار: مسعودرنجبر

آدرس کارگاه: اصفهان

ارتباط با این کابینت ساز

نمونه کارها

اطلاعات تکمیلی

  • استان اصفهان وحومه کار قبول میکنند.
  • ۲استادکار و۲ بردست
  • تعداد ۴ واحد کار در ماه

0 comments

نظر خود را در مورد این مطلب بنویسید