درباره کابینت ساز

نام استادکار: محمد جنتی راد

آدرس کارگاه: تهران، اشرفی اصفهانی، خیابان ۲۲ بهمن

ارتباط با این کابینت ساز

نمونه کارها

اطلاعات تکمیلی

  • 15 سال سابقه کار
  • تعداد نیرو در تولید ۵ نفر ،در اجرا ۴ نفر و در دفتر هم ۴ نفر که در اجرا گاهی ۸ نفره میشوند.

0 comments

نظر خود را در مورد این مطلب بنویسید