درباره کابینت ساز

نام استادکار: حسین کرمی

آدرس کارگاه: ادرس کارگاه یزد شهرک.صنعتی فاز3ارغوان.ارغوان چهارکابینت مانیک

ارتباط با این کابینت ساز

نمونه کارها

اطلاعات تکمیلی

  • ادرس نمایشگاه یزد شهدای محراب جنب نمایندگی هیوندا
  • شهریزد وشهرستانهای بافق بهاباد میبد واردکان امکان همکاری
  • داری یک نفراستادکارودوتا کارگرماهر وگروه نصاب جدا
  • امکان انجام حداقل ده تا کاردرماه درصورت افزایش کارزیاد باعث افزایش پرسنل بیشتر
  • سابقه کاری خودم پنج سال درکابینت مانیک وقبلا درمجتمع.صنایع غذای رشد سرپرست وانبارداربوده ام وسابغه کابینت.مانیک.نزدیک به ده سال می باشد

0 comments

نظر خود را در مورد این مطلب بنویسید