درباره کابینت ساز

نام استادکار: حسین منتظر حجت

آدرس کارگاه:

ارتباط با این کابینت ساز

نمونه کارها

اطلاعات تکمیلی

  • محدوده کار شهر اصفهان و اطراف
  • دوسال ماکت سازی
  • طراحی سه بعدی
  • طراحی با 3DMAX
  • طراحی صنعتی
  • دوسال کابینت سازی
  • تخصص در طراحی مناسب و کاربردی با دسترسی مناسب کمد و کابینت جهت آپارتمانهای کوچک
  • ساخت صندلیهای تاشو نردبانی
  • انجام قرنیز

0 comments

نظر خود را در مورد این مطلب بنویسید