درباره کابینت ساز

نام استادکار: تقی حاجیلر حسین آباد

آدرس کارگاه: چهار دانگه، خیابان صنایع شمالی

ارتباط با این کابینت ساز

نمونه کارها

اطلاعات تکمیلی

  • آدرس دفتر: ورامین پیشوا، شهرک ۱۵خرداد
  • ۱۲سال سابقه کار
  • ۴نفر نیروی کار
  • تهران و حومه و همچنین شمال کشور سمت مازندران و گلستان کار انجام می دهند.

0 comments

نظر خود را در مورد این مطلب بنویسید