درباره کابینت ساز

نام استادکار: بهروز رضائی

آدرس کارگاه: تهران، شهران، نبش قدس

ارتباط با این کابینت ساز

نمونه کارها

اطلاعات تکمیلی

  • 15 سال سابقه کار
  • کارشناس ارشد مهندسی چوب

کار های شاخص

0 comments

نظر خود را در مورد این مطلب بنویسید