درباره کابینت ساز

نام استادکار: اصغر رحیمی

آدرس کارگاه: اهواز، جاده تصفیه قندو شکر دغاغله

ارتباط با این کابینت ساز

نمونه کارها

اطلاعات تکمیلی

  • 16 سال سابقه کاری
  • ۴نفر نیرو کار

0 comments

نظر خود را در مورد این مطلب بنویسید