درباره کابینت ساز

نام استادکار: علیرضا خرسندی

آدرس کارگاه: تهران خیابان کوهک منطقه ۲۲ روبرو طوبی مجتمع زیتون بلوک سی ۱

ارتباط با این کابینت ساز

نمونه کارها

اطلاعات تکمیلی

  • ام دی اف و کورین
  • شمال کشور و مرکزی
  • ۳استاد کار. ۲ بر دست
  • توانایی انجام ۴ کار در ماه
  • انجام پروژه های ۱۶ واحدی ۸ واحدی و ۱۰ واحدی و تک واحدی ها

0 comments

نظر خود را در مورد این مطلب بنویسید