سلام ساختمان

افزودنی‌های بتن حباب ساز

۲۲ خرداد ۱۳۹۶

افزودنی‌های بتن حباب ساز، افزودنی است که در بتن ایجاد حباب‌های ریز و یکنواخت هوا می‌نماید. به عبارت دیگر ماده‌ای که برای ایجاد حباب‌های ریز هوا در بتن به کار می‌رود، حباب ساز نامیده می‌شود. این حباب‌ها...

افزودنی‌های بتن دیر گیرکننده

۲۲ خرداد ۱۳۹۶

افزودنی‌های بتن دیر گیرکننده، برای کاهش سرعت فرایند آبگیری در بتن مورد استفاده قرار می‌گیرند. به عبارت دیگر این مواد باعث به تاخیر انداختن زمان گیرش بتن می‌شوند. البته باید توجه داشت که برخی سیمان‌ها نیز...

افزودنی‌های بتن زودگیرکننده

۲۲ خرداد ۱۳۹۶

افزودنی‌های بتن زودگیرکننده، موادی هستند که باعث افزایش سرعت آب‌گیری در بتن می‌شوند و بتن زودتر به مقاومت می‌رسد. معروف‌ترین زودگیرکننده‌ها کلریدسدیم، کربنات سدیم و ترکیبات آلومینات هستند.

روان کننده‌های بتن (افزودنی کاهنده آب)

۲۲ خرداد ۱۳۹۶

روان کننده‌های بتن (افزودنی کاهنده آب) موادی هستند که برای بهبود کارایی بتن تازه مورد استفاده قرار می‌گیرند. به عبارت دیگر ماده افزودنی که بدون تغییر روانی، مقدار آب مخلوط بتن را کاهش می‌دهد و یا بدون...