سلام ساختمان

ساختمان هوشمند

۲۴ خرداد ۱۳۹۶

نویسنده: مصطفی سپهریان مدیر فنی شرکت فراز پویا سیستم هوشمند (عضو پارک علم و فناوری خراسان رضوی) خانه هوشمند یا ساختمان هوشمند، ساختمانی می باشد که توسط سیستم های پیشرفته ی اتوماسیون به منظور نظارت...

آینه هوشمند در ساختمان

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

بیش‌تر ما عادت داریم موقع خروج از خانه و قبل از این‌که بخواهیم در مجامع عمومی ظاهر شویم، نگاهی به آینه بیندازیم و برای آخرین‌بار سر و وضع‌مان را چک کنیم. اما وقتی پای تکنولوژی به میان بیاید، این عادت ساده...