درباره کابینت ساز

نام استادکار: حسین نظری
آدرس تلگرام: https://telegram.me/altimis
آدرس اینستاگرام: http://instagram.com/altimis.ir

ارتباط با این کابینت ساز

اطلاعات تکمیلی

  • مهندس معماری
  • 15 سال سابقه کاری


کارهای شاخص

طراحی و رنگ میز به صورت منظومه شمسی با چوب
طراحی و رنگ میز به صورت منظومه شمسی با چوب