طراح علیرضا ابراهیم خانی

درباره طراح

نام طراح: علیرضا ابراهیم خانی
آدرس دفتر: زنجان
سابقه کار: 6 سال
شماره تماس: 09194665923

اطلاعات تکمیلی

  • کارشناس ارشد معماري
  • تسلط کامل به مدلسازی و رندر گیری با موتور رندر vrey…فوتوشاپ..رویت..اسکچاپ…اتوکدو ….


کارهای شاخص