طراح سودابه امینی

درباره طراح

نام طراح: سودابه امینی
آدرس دفتر: اصفهان
سابقه کار: 2 سال
شماره تماس: 09309136878

اطلاعات تکمیلی

  • مدرک کارشناسی نرم افزار.دوسال سابقه کاردر دفتر دکوراسیون داخلی در شهرستان نجف اباداستان اصفهان


کارهای شاخص