نحوه عضویت و آغاز همکاری با سلام ساختمان

1- شروع عضویت در سلام ساختمان از روش آنلاین و تکمیل فرم ثبت نام کابینت ساز داخل سایت می‌باشد که به منزله اعلام آمادگی مجری برای همکاری با سلام ساختمان تلقی می شود.

2- پس از تکمیل فرم اولیه، کارشناسان سلام ساختمان در تماس تلفنی اطلاعات تکمیلی را از مجریان دریافت می کنند که شامل مدارک، سوابق، نمونه کارها و موارد مشابه آن می باشد. مجری متعهد است در اسرع وقت تمام این اطلاعات درخواستی را با صداقت، برای سلام ساختمان ارسال کند.

3- کنترل اطلاعات و مدارک مجریان توسط سلام ساختمان و اعتبارسنجی آن تا حداکثر سه روز کاری خواهد بود و اعلام نظر رد یا قبول به مجری انجام خواهد پذیرفت.

4- مرحله بعدی، ایجاد پروفایل کاربری برای مجریان توسط کارشناسان سلام ساختمان و ارسال آن به مجریان و اخذ تأییدیه و انجام اصلاحات احتمالی است.

5- در گام بعدی، سامانه مخصوص مجریان (اپلیکیشن) ارسال می شود که با پذیرفتن قوانین و مقرررات سلام ساختمان و عضویت مجریان در این سامانه، معرفی مشتری و مراودات مالی  مجری با سلام ساختمان از طریق اپلیکیشن خواهد بود.

6- اعتبار اولیه‌ای به عنوان شروع همکاری برای مجریان درنظر گفته شده است که پس از بستن قرارداد اول، مبلغ آن توسط مجری به سلام ساختمان پرداخت می‌شود.

7-  پس از عضویت در اپلیکیشن، لیست و مشخصات مشتریان برای مجری قابل مشاهده است و مجری می‌تواند به دلخواه، مشتری مدنظر خود را انتخاب کند.

  1. پس از انتخاب هر مشتری، مبلغی که در ذیل فایل اطلاعات مشتری ثبت شده است، از حساب کاربریِ مجری کسر می‌شود. سپس اطلاعات تماس مشتری در اختیار مجری قرار می‌گیرد.